Kiedy zajmujemy się ochroną osób fizycznych lub wrażliwych danych, aby działać zgodnie z prawem musimy uzyskać koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak samo musimy uzyskać zgodę, kiedy chcemy handlować lub produkować materiały wybuchowe.

Czym jest koncesja MSWiA? Bez niej nie obędzie się też w przypadku, kiedy chcemy wytwarzać lub handlować bronią, amunicją lub wyrobami i technologiami o charakterze wojskowym oraz policyjnym.

Jak zdobyć koncesję MSWiA?

Najważniejsze jest złożenie odpowiednich dokumentów do ministerstwa wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem zawierającym wszystkie potrzebne punkty. Trzeba też dołączyć do wniosku opinie z Wojskowego Instytutu Technicznego, Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Wszystkie opinie muszą być pozytywne i nie możemy zapomnieć również o poproszenie o wyrażenie opinii Inspekcji Ochrony Środowiska, która sprawdzi, czy nasza działalność nie szkodzi przyrodzie. Kiedy chcemy uzyskać koncesję trzeba też przejść odpowiednie szkolenia. Nie możemy zapomnieć o uzyskaniu orzeczeń od psychiatry i psychologa. Do dokumentów trzeba dołączyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karalności. Nie można zapomnieć o różnych rodzaju koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do księgi regulowanej. Kiedy przedsiębiorca chce uzyskać koncesję musi ubezpieczyć się od wywołanych przez siebie szkód na podstawie ustawy o ochronie mienia i dóbr. Jeżeli przedsiębiorca nie ubezpieczyłby działań swojej firmy to przyznana wcześniej koncesja zostałaby mu cofnięta w trybie natychmiastowym.

Co powinien zawierać wniosek o koncesję MSWiA?

Zawarta we wniosku o do ministerstwa powinna być firma przedsiębiorcy, która ubiega się o koncesję MSWiA, w tym adres firmy i oznaczona jego siedziba lub może to być miejsce zamieszkania wnioskodawcy, jeżeli jest osobą fizyczną. Wszystkie dane muszą się zgadzać z rejestrem KRS i CEIDG. Trzeba w nim zawrzeć też NIP naszej firmy, ale też numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub informacje o obecności w systemie CEIDG. Nie można zapomnieć o dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej firmy, której ma być przyznana koncesja, ale trzeba pamiętać, że data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż data wydania koncesji, ponieważ w takim wypadku firma działałaby w sposób nielegalny. Trzeba zawrzeć we wniosku miejsce wykonywania działalności gospodarczej, ale także adres, gdzie będą przechowywane dokumenty związane z prowadzoną firmą. Również nie można zapomnieć o zawarciu danych pełnomocnika oraz organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy. Jak widać dokumentów, aby uzyskać ten rodzaj koncesji jest naprawdę sporo. Kiedy chcemy, aby naszą sprawą koncesji zajmował się pełnomocnik musimy mu udzielić niezbędnej zgody pisemnej oraz dać dowód wpłaty skarbowej, jeżeli nie możemy sami go dostarczyć.

Pomoc w uzyskaniu koncesji

Swoim klientom ta firma nie tylko pomaga skompletować wszystkie dokumenty do uzyskania koncesji, ale także udziela wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania związane z otrzymaniem koncesji. Firma Pakuła Consulting prowadzi też szkolenia pomagające uzyskać tą zgodę na prowadzenie tego typu działalności. Dzięki ich pomocy wypełnienie wniosku będzie o wiele szybsze i sprawi, że nie będziemy musieli się martwić, że nasze podanie zostanie odrzucone ze względów formalnych. Służą oni pomocą przy składaniu wniosków o opinię odpowiednich organów, od których zależy powodzenie uzyskania koncesji. Wieloletnie doświadczenie pozwala im rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy w drodze uzyskania celu, jakim jest zdobycie koncesji.